Glimrende hjælpemidler til børn med kognitive vanskeligheder

Glimrende hjælpemidler til børn med kognitive vanskeligheder

Børn og unge med kognitive vanskeligheder og diagnoser, som eksempelvis ADHD, Aspergers, autisme osv., har ofte nogle særlige behov, der kræver en nødvendig stillingtagen fra de voksne. Det kan sommetider være vanskeligt for både forældre, pædagoger og andre pårørende at vide, hvordan man bør agere i nogle bestemte situationer i hverdagen. Det kan også være svært at finde løsninger, som grundlæggende bidrager til en forbedring af barnets daglige liv. Der findes dog efterhånden en del gode hjælpemidler på markedet, som er specialfremstillede til børn med kognitive udfordringer. Denne lille guide beskriver et udpluk af forskellige redskaber, som forhåbentlig kan give et fornuftigt indblik i, hvordan og hvorledes de kan optimere hverdagen for børnene.

 

Time Timeren

Mange børn med kognitive vanskeligheder foretrækker, at hverdagen er skemalagt i en vis grad, således at der en minimumsstruktur, de kan forholde sig til. Tid kan grundlæggende optræde forvirrende og i negativ forstand, både for børn såvel som voksne, og den kan være svær at forholde sig til. Her kommer Time Timeren til undsætning, da dette redskab er i stand til at visualisere tiden på en helt andet måde. Konceptet virker på den måde, at den voksne drejer en rød urskive rundt, som viser den tilbageværende tid, da den røde skive langsomt bliver mindre. Visualiseringen af tiden er overordnet med til at mindske tidsstress og Time Timeren tilbyder derfor en form for ro med et tidsligt overblik, og den kan endda også øge koncentrationsevnen for en stund.

 

Kugledynen

Børn, og for den sags skyld også voksne, med fysiske eller psykiske udfordringer, kan ofte have problemer med dårlig nattesøvn. Det kan enten være fordi, at de har svært ved at falde i søvn eller i stedet døjer med opvågninger om natten. Da de fleste er klar over, hvor vigtig søvnen er for hverdagen og livskvalitet generelt – navnlig for børn, er det hensigtsmæssigt at kigge i retning af en såkaldt kugledyne, der sandsynligvis kan afhjælpe problemerne. Kugledynen er en form for sansedyne, og den er designet således, at den omslutter kroppen og øger afspænding og afslappethed hos barnet. Omslutningen virker beroligende på barnet, som derefter vil have lettere ved både at falde i søvn og samtidig opleve en mere rolig søvn i løbet af natten.

 

Boardmaker

Sjældent er et computerprogram blevet hyldet så meget af pædagoger, som det er tilfældet med Boardmaker. Programmet er grundlæggende en form for indlæringssoftware, som bruges til at lave piktogrammer og symboler, der igen kan benyttes til at skabe overblik over forskellige hændelsesforløber for barnet. Som nævnt ovenstående, har mange børn med kognitive udfordringer, og mange børn i al almindelighed, brug for et minimum af struktur i hverdagen. Det kan Boardmaker sørge for at gøre på en visuel måde, så det står helt klart for barnet, hvordan en bestemt tidsperiode kommer til at forløbe ud fra et visualiseret skema. Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du med fordel besøge https://spektrumshop.dk, som er leveringsdygtige i ovennævnte hjælpemidler samt en masse andre gode og sjove sager.