Sådan får du styr på børnebidrag

Sådan får du styr på børnebidrag

Det er altid hårdt, når to mennesker vælger at gå fra hinanden. Det kan dog også være endnu sværere, hvis man også skal passe på et barn og få styr på, hvordan man skal håndtere deres unikke situation. Det kan derfor være rart at vide, at man har et økonomisk sikkerhedsnet i børnepengene, der sørger for, at man har nogle penge til barnet. Det gælder derfor om at have styr på reglerne omkring børnepenge, så man kan få, hvad man er berettiget til, så ens barn kan have det bedst muligt.

Hvad er børnebidraget?

Børnebidraget er en sum penge, som den ene forælder betaler til den anden for at sikre sig barnets velfærd. Modtageren er den forælder, hvor børnene bor, medmindre de bor lige lang tid hos hver forælder, hvor børnebidraget bortfalder. Det kan ofte klares uden problemer at få fastsat en månedlig sats, som den ene forælder betaler til den anden, men somme tider skal statsforvaltningen ind over, så man er sikker på, at beløbet bliver betalt. Dette er dog en sidste udvej og det er bedst, hvis parterne kan blive enige om beløbets størrelse.

Satser og forhøjet børnebidrag

Statsforvaltningen vil ofte fastsætte bidraget til normalbidraget, som ligger på 1.360 kr. om måneden. Dette er det, man normalt betaler, hvis man har en middel eller en lav indkomst. Beløbet skal dog også betales, selvom den bidragsydende forælder ikke har nogen indkomst. Bidragets størrelse kan ændre sig eller bortfalde, hvis der sker nogle forskellige ting. Det kan være fordi parret finder sammen igen, barnet fylder 18 år, barnet flytter hjem til bidragsyderen eller hvis bidragsyderen får en varig stigning i indkomst. Hvis den bidragende forælder har en indkomst på over 500.000 kr. om året, vil man kunne ansøge om at få forhøjet børnebidrag, hvor børnebidraget kan blive op til tre gange så stort. Her skal man dog huske, at disse ændringer ikke sker automatisk og at man selv skal indberette det, før det gælder.