Sådan udvikler dine børn sig ekstra kreativt

Sådan udvikler dine børn sig ekstra kreativt

Børn er uden tvivl kreative væsener. Det er især i barndommens år, at kreativiteten kan udfoldes helt uhæmmet. Der er mange måder, hvorpå børn kan prøve deres kreative egenskaber af. Dette kan ske igennem tegning, dans, skuespil eller sang. Bliv inspireret til forskellige børnesange, som kan være med til at præge barnets sprogopfattelse og kreative evner.

Vejen til kreativitet

Kreativitet er helt instinktivt indlejret i mennesket. Hvad der dog kan få kreativiteten til at blomstre endnu mere, er sproget. Med sprog kan du udtrykke dine idéer. Dine tanker kan blive realiseret, når du kan sætte ord på dem. Børn som har sprog fra en tidlig alder, kan derved lettere udtrykke sig. En måde du kan være med til at udvikle dit barns sprog er netop ved at synge for det.

Når du synger for dit barn, og det lærer nye ord, vil nysgerrigheden hurtigt opstå. Barnet vil spørge ind til ord og metaforer og netop få en bedre forståelse for realplan og billedplan. Det er vigtigt, at du synger den samme sang en del gange for dit barn, hvis det skal indlejres i barnets hukommelse.

Derudover vil en musikalsk interesse måske opstå for barnet, hvis det ofte bliver sunget for. Det er bevist, at der er god sammenhæng mellem folk, som har musikalske evner og kreative evner – disse fænomener går gerne hånd i hånd.

Hvor kan jeg finde sange, jeg kan synge for barnet?

den her side kan du finde en hjemmeside med masser af børnesange og lignende, hvor du kan lade sig inspirere til nye eller gamle børnesange. Du kan vælge nogle helt klassiske sange såsom Se Min Kjole, Lille Peter Edderkop eller Mester Jacob. Hvis dit barn lærer nogle af disse sange, kan det også synge med sine kammerater, hvilket giver et kreativt og musikalsk fællesskab.